κλινικές υπηρεσίες ενηλίκων

Κλινικές Υπηρεσίες:
Ενήλικες


ΩΤΟΛΟΓΙΑ

  1. Ωτομικροσκόπηση
  2. Έλεγχος ακοής-εμβοών
  3. Έλεγχος ιλίγγου-ζάλης
  4. Ενδοτυμπανικές εγχύσεις


ΡΙΝΟΛΟΓΙΑ

  1. Ενδοσκοπικός έλεγχος μύτης


ΦΑΡΥΓΓΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ

  1. Ενδοσκοπικός έλεγχος φάρυγγα-λάρυγγα
  2. Αξιολόγηση φωνής
  3. Διερεύνηση συνδρόμου αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο – υπνική άπνοια («ροχαλητό»)
  4. Διερεύνηση φαρυγγολαρυγγικής παλινδρόμησης