ΩΡΛ επεμβάσεις παιδιών

Επεμβάσεις:
Παιδιά


ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 1. Αμυγδαλεκτομή
 2. Αδενοτομή (αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων, «κρεατάκια»)
 3. Τυμπανοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 4. Ωτοπλαστική
 5. Τυμπανοπλαστική
 6. Αφαίρεση κυψελίδας
 7. Αφαίρεση ξένων σωμάτων ώτων-ρινός
 8. Αντιμετώπιση επίσταξης-ρινορραγίας
 9. Διατομή χαλινού χείλους-γλώσσας
 10. Αφαίρεση κύστης θυρεογλωσσικού πόρου
 11. Αφαίρεση βραγχιακής κύστης
 12. Αφαίρεση προωτιαίας κύστης-συριγγίου
 13. Βιοψία λεμφαδένα