Εξειδίκευση στις
Ωτορινολαρυγγολογικές
Παθήσεις

Ενηλίκων και Παίδων

THE
DOC.

Η ιατρός Μαρία Θ. Αποστολίδου είναι Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής και Τραχήλου.
Έχει εξειδικευθεί σε ΩΡΛ παθήσεις ενηλίκων
αλλά και παίδων, ενώ παράλληλα έχει αποκτήσει
ειδίκευση και σε θεραπείες αισθητικής ιατρικής.

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Μ. Αποστολίδου

ΩΡΛ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ

ΤΟ ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ